NOVÝM ČESTNÝM OBČANEM TURNOVA JE LARS-OLOF FRANZEN

cestne_obcanstvi.JPG

Letošní udělení čestného občanství města Turnova proběhlo netradičně o týden dříve než v obvyklém termínu u příležitosti výročí založení československého státu. Atmosféra koncertu slavící třicetileté Musici Fortuny ale i tak byla důstojnou kulisou pro předání symbolického klíče od brány města.

Lars-Olof Franzen (1947) z partnerského švédského města Alvesta má ze švédské strany největší zásluhu na sportovních a kulturních aktivitách při vzájemných zájezdech obyvatel obou měst a udržování kontaktů. Lars-Olof Franzen do Turnova přijel poprvé v roce 1973 s klubem orientačního běhu a od té doby lze jeho návštěvy označit za pravidelné. Partnerská smlouva s Alvestou byla podepsána v roce 2006 s jeho výraznou podporou a dlouhodobým aktivním přístupem.

Lars-Olof Franzen po mnoho let zastával funkci zastupitele a v některých obdobích také místostarosty Alvesty. Je předsedou tamního klubu orientačního běhu a jako bývalý aktivní hokejista zůstává členem “staré gardy”. Zprostředkoval řadu kontaktů pro studenty a mládež obou měst, což umožnilo realizaci několika výměnných pobytů Obchodní akademie a Hotelové školy a Základní školy Skálova. Také díky jeho úsilí se navštěvují  pěvecký sbor z Alvesty a turnovská Musica Fortuna, v uplynulých 12 letech do Turnova přijelo na 200 mladých Švédů činných v médiích.

Návrh na udělení čestného občanství pro Larse-Olofa Franzena podal Václav Zakouřil, který má společně s nově oceněným občanem Alvesty za Turnov největší zásluhu na skutečnosti, že vztah obou partnerských měst není založen pouze na oficiální úrovni, ale především na úrovni spolkové a občanské.               

(pm)            
Zprávy Turnovska

POLICIE VEZME OPILCŮM ALKOHOL, ZASTUPITELÉ VĚŘÍ, ŽE SE MĚSTO ZKLIDNÍ

SLAVNOSTI PIVA ZAHÁJILY DALŠÍ ROČNÍK ROHOZECKÝCH PRÁZDNIN

STANE SE ULICE PALACKÉHO OBJÍZDNOU TRASOU PRO KAMIONY?

KONEC REKORDŮ NÁVŠTĚVNOSTI NA TURNOVSKÉM KOUPALIŠTI