Pátek 10. května 2019 - Aktuálně

06_10_05_2019.JPG

POCTA U POMNÍKU PADLÝCH. Oslavám Dne vítězství nad fašismem, stejně jako podzimnímu výročí založení Československa, je ze strany města věnováno mnoho pozornosti. Přibylo zúčastněných organizací a spolků při kladení věnců, organizovaných škol, částečně přibylo také vlajek v ulicích města. Množství dalších účastníků naší blahobytné společnosti, založené na hrdinství a obětech předchozích generací ale roste, pokud vůbec, tak velmi pomalu. Včerejší projev u výročí Dne vítězství starosta Tomáš Hocke zakončil otázkou, jak by na naši současnou společnost hleděli ti, kdo pro národ neváhali přinést nejvyšší oběť.

POSLANCI SE OPĚT ZABÝVALI TURNOVSKEM. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednával vládní návrh zákona o územně správním členění státu. Zpravodaj Martin Baxa (ODS) i náměstek ministra vnitra Petr Mlsna informovali o pozměňovacím návrhu, který umožňuje výjimku ze zákona a řeší situaci ORP Turnov; zmocňuje ministerstvo vnitra, aby stanovilo vyhláškou, že část obcí bude patřit do jiného okresu než zbytek ORP. Výbor zatím jednání přerušil. Prvním čtením prošel návrh zákona na plénu sněmovny 13. března.

KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD U STŘELNICE ZMIZÍ POD ZEMÍ. Technické služby dokončily prostor pro umístění podzemních kontejnerů, zbývá dokončit obnovení povrchu dlažbou. Další kontejnery na tříděný separovaný odpad budou umístěny u prodejny Billa.
Aktuálně

pátek 16. srpna 2019 - Aktuálně

čtvrtek 15. srpna 2019 - Aktuálně

středa 14. srpna 2019 - Aktuálně

úterý 13. srpna 2019 - Aktuálně